Zbog planinskih masiva i brdovitih staza Nacionalni park “Sutjeska” je vrlo atraktivan za izlete sa terenskim vozilima, ili nekima poznatiji safari.

The Sutjeska Safari Park consists of a tour of the Perućica rainforest overlooking the 80-meter high Skakavac waterfall, where it continues to Prijevor, from where you can see the highest peaks in Bosnia and Herzegovina, Maglić, and Volujak, Bioč and Zelengora.

Kroz Prijevor se nailazi na tradicionalne seoske katune i lovačke vidikovce u kojima je moguće napraviti pauzu. Safari se nastavlja obilaskom istorijskog spomenika posvećenom bici na Sutjesci i završava piknikom i kupanjem na Trnovačkom jezeru, koje je obliku srca. Safari kroz NP “Sutjeska” oduzima dah i predstavlja nezaboravno iskustvo za ljubitelje ovakvog oblika turizma.

 

Take a look at the arrangements on offer